Wszystkim spółkom oferujemy pomoc w wyborze i otwarciu rachunku w odpowiednim banku na terenie Europy, Ameryki Środkowej, Azji Południowo-Wschodniej, na wyspach na Oceanie Indyjskim. Bankowość internetowa w języku angielskim oraz międzynarodowe karty płatnicze są już obecnie rzeczą oczywistą.

Do standardowych wymogów banków należą:

  • dokumenty spółki włącznie z apostille
  • popis działalności spółki – business plan

W przypadku wszystkich dyrektorów, pełnomocników, akcjonariuszy i ostatecznych właścicieli spółki:

  • potwierdzona kopie paszportu
  • dokument z imieniem, nazwiskiem i adresem (np. faktura za telefon, gaz, elektryczność lub wodę, wystawiony nie dawniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku)
  • referencje bankowe (na wniosek wydaje je bank, w którym posiadasz rachunek bieżący)

Banki chcą również wiedzieć, w jakiej walucie ma zostać otwarte konto, jaki będzie wkład/wkłady początkowy/e na koncie, jakie będzie przeciętne saldo konta, skąd będą przychodzić środki pojawiające się na koncie i dokąd będą następnie przesyłane.

Niektóre banki umożliwiają zdalne otwarcie rachunku - bez osobistej obecności klienta w banku, inne wymagają, by klient stawił się w nich osobiście.

Koszty otwarcia rachunku bankowego zaczynają się od 1.500 EUR.

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net