Bardzo prestiżowa lokalizacja do założenia spółki. Spółki muszą tu składać zeznanie podatkowe i płacić podatek w wysokości 25% od wszelkich dochodów osiąganych w dowolnym miejscu na świecie. Minimalny podatek płacony raz w roku wynosi 1,750 EUR. Standardowo kapitał zakładowy spółki wynosi 35,000 EUR, minimalny kapitał spłacany przed założeniem spółki wynosi 17,500 EUR.

Austriacka spółka powinna mieć co najmniej jednego dyrektora. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy). Akcje muszą być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares). Jeżeli nie chcesz figurować jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Koszty założenia austriackiej spółki, włącznie z siedzibą, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczątką i doręczeniem przez kuriera wynosi 7,000 EUR.

Koszty w latach kolejnych wynoszą 3,900 EUR + minimalny podatek 1,750 EUR.

Koszt usług księgowych rozpoczyna się od 2,500 EUR rocznie.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) - osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) - osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net