Typowy i bardzo popularny raj podatkowy, położony na wschodnim wybrzeżu Ameryki Środkowej. Firmy nie płacą tu żadnego podatku dochodowego od jakichkolwiek dochodów osiągniętych w dowolnym miejscu na świecie i nie mają obowiązku przekazywania urzędom sprawozdań finansowych. Założenie firmy jest szybkie i łatwe – zazwyczaj nie trwa dłużej niż 1-2 dni robocze.

Założona w Belize firma typu offshore musi posiadać co najmniej jednego dyrektora, którego przynależność państwowa nie gra roli. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy).

Akcje mogą być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares) lub anonimowo, na okaziciela (bearer shares). W przypadku akcji emitowanych na okaziciela oryginały certyfikatów akcyjnych muszą być przechowywane przez agenta rejestracyjnego. Spółka akcyjna z akcjami na okaziciela może służyć do anonimowego posiadania udziałów w innych (np. polskich) spółkach. Wadą akcji na okaziciela jest problem z otwarciem rachunku bankowego - większość banków odmawia otwarcia rachunku dla takich spółek. W przypadkach, w których posiadanie rachunku bankowego jest koniecznością, jednak równocześnie nie chcesz figurować jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Oprócz Belize możliwość emisji akcji na okaziciela oferują już jedynie Wyspy Marshalla (całkowicie bez ograniczeń), Brytyjskie Wyspy Dziewicze oraz Panama (z koniecznością przechowywania certyfikatów akcyjnych u agenta rejestracyjnego).

Koszty założenia belizeńskiej spółki typu offshore, włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczęcią i doręczeniem przez kuriera, wynoszą 1,200 EUR.

Opłaty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, podatek ryczałtowy) wynoszą 700 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) - osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) - osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Przechowywanie akcji na okaziciela 400 EUR rocznie.

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net