Typowy i bardzo popularny raj podatkowy, składający się z ponad 50 małych wysp karaibskich, stanowiących terytorium zamorskie Zjednoczonego Królestwa. Na północ od wysp rozciąga się Ocean Atlantycki, zaś na południu Morze Karaibskie. Firmy nie płacą tu żadnego podatku dochodowego od jakichkolwiek dochodów osiągniętych w dowolnym miejscu na świecie i nie mają obowiązku przekazywania urzędom sprawozdań finansowych. W ostatnich latach procedura zakładania spółki skomplikowała się z powodu podwyższonych wymagań lokalnych urzędów, obejmujących dokładniejsze sprawdzanie klientów.

Spółka typu offshore zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych powinna posiadać przynajmniej jednego dyrektora, którego przynależność państwowa nie gra roli. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy).

Akcje mogą być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares) lub anonimowo, na okaziciela (bearer shares). W przypadku akcji emitowanych na okaziciela oryginały certyfikatów akcyjnych muszą być przechowywane przez agenta rejestracyjnego na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Spółka akcyjna z akcjami na okaziciela może służyć do anonimowego posiadania udziałów w innych (np. polskich) spółkach. Wadą akcji na okaziciela jest problem z otwarciem rachunku bankowego - większość banków odmawia otwarcia rachunku dla takich spółek. W przypadkach, w których posiadanie rachunku bankowego jest koniecznością, jednak równocześnie nie chcesz figurować jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Poza Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi możliwość emisji akcji na okaziciela oferują już jedynie Wyspy Marshalla (zupełnie bez ograniczeń), Belize i Panama (w obu przypadkach występuje konieczność przechowywania certyfikatów akcyjnych u agenta rejestracyjnego).

Koszty założenia spółki typu offshore na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczęcią i doręczeniem przez kuriera, wynoszą 1,800 EUR.

Koszty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, podatek ryczałtowy) wynoszą 1,600 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) – osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) – osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Przechowywanie akcji na okaziciela 400 EUR rocznie.

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net