Spółka zarejestrowana na Cyprze jest idealnym rozwiązaniem dla podmiotów prowadzących działalność na terenie UE, ale i w jakimkolwiek innym miejscu świata. Cypr jest pełnoprawnym państwem członkowskim UE, które opodatkowuje miejscowe spółki stawką 12,5%, co jest najniższym opodatkowaniem w UE. Wymagany jest co najmniej jeden dyrektor (osoba fizyczna lub osoba prawna) i co najmniej jeden akcjonariusz (osoba fizyczna lub osoba prawna). Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, lub akcjonariusz, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy) lub akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Wymagany jest wypełniony i podpisany wniosek, kopia paszportu oraz kopia dokumentu z imieniem, nazwiskiem i adresem, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku.

Jeżeli ponad połowa dyrektorów spółki nie jest rezydentami cypryjskimi, cała spółka uznawana jest za podmiot, który nie posiada na Cyprze rezydencji podatkowej, w związku z czym nie płaci tez na Cyprze żadnego podatku dochodowego. Niestety taka firma nie może uzyskać Certificate of Tax Residence (wydawanego przez cypryjskie urzędy potwierdzenia, poświadczającego, że wszystkie dochody spółki osiągnięte w dowolnym miejscu na świecie są opodatkowane na Cyprze). Dlatego większość klientów korzysta z możliwości podstawienia do spółki miejscowego dyrektora, dzięki czemu taka firma może w razie potrzeby uzyskać Certificate of Tax Residence.

Koszty założenia spółki: siedziba w Nikozji, miejscowy sekretarz, standardowy, apostillowany zestaw dokumentów, certyfikat akcyjny, pieczątka, papier z nadrukiem firmowym, wraz z doręczeniem przez kuriera wynoszą 2,500 EUR.

Koszty w latach kolejnych, tedy wynajem siedziby, administration fee i miejscowy sekretarz wynoszą 1,800 EUR + Annual Levy 350 EUR.

Zarówno rezydujące, jak i nierezydujące spółki raz w roku mają obowiązek opracowania zaudytowanego sprawozdania finansowego. Koszty związane z przygotowaniem, wnioskami i tłumaczeniami zaczynają się od 1,500 EUR, w zależności od stopnia skomplikowania.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy - osoba fizyczna), jedno generalne pełnomocnictwo (POA), potwierdzone przez notariusza i apostillowane oraz pozbawiona daty rezygnacja dyrektora nominee kosztują 650 EUR rocznie.

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy - osoba prawna), włącznie z Declaration of Trust oraz Instrument of Transfer of Shares kosztuje 650 EUR rocznie.

Pozostałe opcjonalne usługi: Rejestracja VAT 400 EUR.

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net