Raj podatkowy popularny przede wszystkim ze względu na swoje europejskie położenie. Spółki nie płacą tu jakiegokolwiek podatku dochodowego od swoich dochodów osiąganych gdziekolwiek na świecie, poza Gibraltarem, mają jednak obowiązek raz w roku przedstawić skrócone sprawozdanie finansowe. Założenie spółki trwa około tygodnia i wymagana jest kopia paszportu, dokument z imieniem i adresem, który nie jest starszy niż trzy miesiące, referencje bankowe w języku angielskim, wypełniony i podpisany wniosek.

Spółka typu offshore zarejestrowana na Gibraltaru powinna posiadać przynajmniej jednego dyrektora, którego przynależność państwowa nie gra roli. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy).

Akcje muszą być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares), akcje na okaziciela (bearer shares) nie są dozwolone. Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz figurować jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Koszty założenia spółki typu offshore na Gibraltaru włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, sekretarzem, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczątką i doręczeniem przez kuriera wynoszą  2,400 EUR.

Koszty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, podatek ryczałtowy) wynoszą 1,200 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) – osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy)  – osoba prawna 5650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net