Hongkong, czyli położona na wybrzeżu Morza Południowochińskiego specjalna strefa administracyjna Chińskiej Republiki Ludowej, jest znaczącym centrum biznesowym i handlowym. Hong Kong nakłada podatek dochodowy w wysokości 16,5% na zyski pochodzące z transakcji, które zawierane są w Hong Kongu. Spółka, która prowadzi działalność w Hong Kongu, ale zyski osiąga w innym miejscu, nie musi płacić w Hongkongu podatku dochodowego. W Hong Kongu nie płaci się również podatku od zysków kapitałowych, dywidend ani odsetek.

Założenie spółki trwa zazwyczaj nie dłużej niż tydzień od momentu dostarczenia wypełnionego i podpisanego wniosku, kopii paszportu i kopii dokumentu z imieniem i adresem, który nie jest starszy niż trzy miesiące.

Koszty założenia spółki typu offshore v Hong Kongu włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, sekretarzem, standardowymi dokumentami firmowymi, certyfikatem akcyjnym, pieczątką i doręczeniem przez kuriera wynoszą 2,700 EUR. Klient otrzymuje wyłącznie kopie dokumentów, oryginały muszą pozostać w biurze w Hong Kongu. Potwierdzenie notarialne wraz z apostillem kopii dokumentów kosztuje dodatkowe 1,000 EUR. Ponieważ jednak większość klientów dla otwieranych w HK spółek zakłada w Hong Kongu również rachunki bankowe, notarialne potwierdzenie kopii wraz z ich apostillem nie są potrzebne.

Koszty w kolejnych latach (siedziba, agent rejestracyjny, sekretarz, opłata w miejscowych urzędach) wynoszą 1,700 EUR.

Wszystkie spółki w Hong Kongu raz w roku muszą przedstawić zaudytowane roczne sprawozdanie finansowe. Koszty wahają się od 2,000 EUR i wyżej, w zależności od stopnia skomplikowania.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) – osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) – osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net