Założenie spółki typu Ltd w Irlandii trwa mniej więcej 10 dni. Wymagany jest wypełniony i podpisany wniosek, kopia paszportu oraz kopia dokumentu z imieniem, nazwiskiem i adresem, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Spółka powinna mieć co najmniej dwóch dyrektorów, z których jeden powinien być rezydentem UE. Spółka może posiadać tylko jednego akcjonariusza. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor lub akcjonariusz firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy) lub akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Podatek dochodowy od dochodów z działalności handlowej wynosi 12,5%, podczas gdy podatek od dochodów z działalności nie będących działalnością handlową wynosi 25%. Za dochody z działalności nie będącej działalnością handlową uznawane są dochody ze sprzedaży nieruchomości lub gruntów albo zyski inwestycyjne (akcie i tym podobne), jeżeli aktywa te były własnością zbywającego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli akcje były trzymane przez dwa lub trzy miesiąca a następnie sprzedane, tego typu dochód uznawany jest za dochód z działalności handlowej i jest opodatkowany standardową stawką 12,5%.

Irlandzką spółkę można zgłosić jako płatnika podatku VAT. Jeżeli spółka płaci podatek dochodowy w Irlandii, można złożyć wniosek o wydanie potwierdzenia rezydencji podatkowej (Certificate of Tax Residence) nawet w przypadku, gdy nie posiada dyrektora pochodzącego z Irlandii.

Koszty założenia spółki, siedziba spółki w Dublinie, sekretarz, standardowy zestaw dokumentów firmowych, włącznie z apostillem, certyfikatem akcji, pieczęcią firmową i doręczeniem przez kuriera, wynoszą 2,200 EUR.

Koszty w latach kolejnych (administrowanie spółką, siedziba w Dublinie, sekretarz i Annual Return) wynoszą 1,100 EUR.

Prowadzenie księgowości, przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego w Rejestrze Spółek i w Urzędzie Skarbowym zaczynają się od 700 EUR, zależnie od stopnia skomplikowania.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Nominee dyrektor (dyrektor zastępczy - rezydent brytyjski) włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją 650 EUR.

Nominee dyrektor (dyrektor zastępczy - rezydent irlandzki) włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją 2,000 EUR.

Nominee akcjonariusz (akcjonariusz zastępczy - rezydent brytyjski) włącznie z Declaration of Trust 650 EUR.

Inne opcjonalne usługi: Rejestracja VAT 350 EUR.

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net