Spółka założona w Izraelu ma obowiązek składania sprawozdania finansowego i płacenia podatku w wysokości 26,5% (2015), od zysków osiągniętych w dowolnym miejscu na świecie pod warunkiem, że spółka zarządzana jest z Izraela lub jej dochody uzyskiwane są na terenie Izraela.

Izraelska spółka musi posiadać co najmniej jednego dyrektora. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy). Akcje muszą być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares). Jeżeli nie chcesz figurować jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Koszty założenia spółki w Izraelu , włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczęcią i doręczeniem przez kuriera, wynoszą 6,000 EUR.

Koszty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, opłaty ryczałtowe) wynoszą 3,800 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) – osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) – osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net