Bardzo atrakcyjna lokalizacja do założenia zagranicznej spółki. Kanada, która podpisała umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu z ponad 90 krajami, oferuje osobom nie będącym rezydentami możliwość założenia kilku rodzajów spółek.


Corporation

Ten typ spółki można założyć w prowincjach Kolumbia Brytyjska (BC) i Nowy Brunszwik (NB). Spółki muszą składać sprawozdanie finansowe i płacić podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w dowolnym miejscu świata. Corporation rejestrowana w Kolumbii Brytyjskiej 25%, w Nowym Brunszwiku 26%. Założenie spółki trwa 2-3 dni.

Spółka musi posiadać co najmniej jednego dyrektora. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy). Akcje muszą być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares). Jeżeli nie chcesz figurować jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Spółka pomoże Ci stworzyć w Kanadzie Credit History, co może być przydatne podczas ewentualnej emigracji do Kanady.


Limited Partnership (LP)

Tego typu spółkę (spółkę komandytową) można założyć w prowincji Ontario. Jest to prosta spółka, która nie ma obowiązku składania w Kanadzie sprawozdania finansowego ani płacenia podatków. Założenie spółki trwa 1 dzień.

Kanadyjska spółka komandytowa (LP) może zostać założona przez jedną osobę, która będzie zarówno komplementariuszem (General Partner), jak i komandytariuszem (Limited Partner). W razie potrzeby możemy zaoferować usługi komplementariusza i komandytariusza nominee (zastępczych).

Tego typu spółki są bardzo popularne wśród twórców oprogramowania, projektantów stron internetowych i osób świadczących usługi w branży IT, oferujących swoje usługi klientom w Kanadzie, USA i Europie.


Extra-Provincial Company (EPC)

Jeżeli dowolna niekanadyjska spółka (włącznie ze spółką typu offshore) chciałaby założyć oddział, lub otworzyć w Kanadzie konto bankowe, najlepszym rozwiązaniem jest rejestracja takiej firmy jako spółki „Extra-Provincial“ w prowincji Ontario. Po rejestracji spółka otrzymuje ontaryjską licencję z numerem rejestracyjnym i uzyskuje dzięki temu status ontaryskiej spółki typu extra-provincial, umożliwiający uruchomienie w Ontario biura i otwarcie rachunku bankowego.

Należy jednak pamiętać o tym, że kanadyjska rejestracja spółki extra-provincial nie jest równoznaczna z utworzeniem nowego, samodzielnego podmiotu prawnego. Dlatego niekanadyjska spółka zarejestrowana jako spółka extra-provincial w prowincji Ontario nie ma w Kanadzie żadnych obowiązków podatkowych w przypadku, gdy prowadzi działalność poza Kanadą. Jeżeli spółka typu extra-provincial prowadzi działalność handlową na terytorium Kanady, zyski z tego typu działalności podlegają opodatkowaniu w wysokości 26,5%.


Spółka kanadyjska może zostać wykorzystana w celu optymalizacji podatkowej, jako agenta w umowie o przedstawicielstwie handlowym, w przypadku którego głównym dostawcą/zleceniodawcą jest dowolna inna spółka, włącznie ze spółką typu offshore.


Koszty założenia spółki w Kanadzie , włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, standardowym kompletem dokumentów spółki, certyfikatem akcyjnym, pieczęcią i doręczeniem przez kuriera, wynoszą 2,650 EUR.

Koszty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, opłaty ryczałtowe) wynoszą 1,300 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) – osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) – osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net