Raj podatkowy położony na Oceanie Indyjskim, około 900 km na wschód od Madagaskaru. Spółki (oznaczane jako GBC2) nie mają rezydencji podatkowej na Mauritiusie i nie płacą tutaj jakiegokolwiek podatku dochodowego od zysków osiąganych w dowolnym miejscu na świecie, raz w roku muszą jednak przedłożyć miejscowym urzędom sprawozdanie finansowe. Założenie spółki trwa 3-5 dní.

Spółka typu offshore zarejestrowana na Mauritiusie powinna posiadać przynajmniej jednego dyrektora. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy). Akcjee muszą być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares). Jeżeli nie chcesz figurować jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Koszty założenia spółki typu offshore na Mauritiusie, włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczęcią i doręczeniem przez kuriera, wynoszą 2,500 EUR.

Koszty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, podatek ryczałtowy) wynoszą 2,500 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) - osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) - osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Pozostałe opcjonalne usługi: opracowanie sprawozdania finansowego 400 EUR rocznie.

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net