Panama to małe państwo na pograniczu Ameryki Południowej i Środkowej, kontrolujące kanał o znaczeniu strategiczny w skali światowej. Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu panamska gospodarka należy do najsilniejszych w Ameryce Łacińskiej. Miejscowe spółki nie płacą jakiegokolwiek podatku od dochodów osiąganych poza Panamą i nie mają obowiązku przedstawiania urzędom sprawozdań finansowych. Założenie spółki jest proste i szybkie – zazwyczaj nie trwa dłużej niż 2 dni robocze. Wymagany jest wypełniony i podpisany wniosek, kopia paszportu oraz kopia dokumentu z imieniem, nazwiskiem i adresem, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku.

Zarejestrowana w Panamie spółka typu offshore musi posiadać trzech dyrektorów o dowolnej przynależności państwowej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie chcesz osobiście figurować w spółce jako dyrektor, możesz skorzystać z usług dyrektorów nominee (dyrektor zastępczy).

Akcje mogą być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares) lub anonimowo, na okaziciela (bearer shares). W przypadku akcji emitowanych na okaziciela oryginały certyfikatów akcyjnych muszą być przechowywane przez agenta rejestracyjnego w Panamie. Spółka akcyjna z akcjami na okaziciela może służyć do anonimowego posiadania udziałów w innych (np. polskich) spółkach. Wadą akcji na okaziciela jest problem z otwarciem rachunku bankowego - większość banków odmawia otwarcia rachunku dla takich spółek. W przypadkach, w których posiadanie rachunku bankowego jest koniecznością, jednak równocześnie nie chcesz figurować jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Oprócz Panamy możliwość emisji akcji na okaziciela oferują już jedynie Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (w obu przypadkach konieczne jest przechowywanie certyfikatów akcyjnych w Belize/BWD) oraz Wyspy Marshalla (bez ograniczeń).

Koszty założenia spółki typu offshore w Panamie, włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczęcią i doręczeniem przez kuriera, wynoszą 1,150 EUR.

Koszty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, podatek ryczałtowy) wynoszą 950 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) – trzy osoby fizyczne 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) – osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Przechowywanie akcji na okaziciela w Panamie: 400 EUR rocznie.

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net