Typowy i bardzo popularny raj podatkowy, położony na Oceanie Indyjskim, na wschód od Afryki i na północ od Madagaskaru. Firmy nie płacą tu żadnego podatku dochodowego od jakichkolwiek dochodów osiągniętych w dowolnym miejscu na świecie i nie mają obowiązku przekazywania urzędom sprawozdań finansowych. Założenie spółki jest proste i szybkie – zazwyczaj nie trwa dłużej niż 1-2 dni robocze.

Spółka typu offshore założona na Seszelach musi posiadać co najmniej jednego dyrektora. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy). Akcje muszą być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares). Jeżeli nie chcesz figurować również jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Koszty założenia seszelskiej spółki typu offshore, włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczęcią i doręczeniem przez kuriera, wynoszą jedynie 1,000 EUR.

Koszty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, podatek ryczałtowy) wynoszą 850 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) - osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) - osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net