Stany Zjednoczone umożliwiają założenie kilku typów spółek, niemniej jednak dla nierezydentów zazwyczaj zaleca się Limited Liability Company (LLC) w stanie Delaware. Jeżeli spółka typu Delaware LLC nie jest własnością amerykańskiego rezydenta ani nie jest przez niego kierowana i nie prowadzi działalności na terenie Stanów zjednoczonych, nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego, zaś oprócz ryczałtowego Franchise Tax nie płaci w USA żadnych podatków. Spółkę jesteśmy w stanie założyć w jeden dzień.

Dyrektorem (managerem) Delaware LLC może być jedna lub kilka osób. Również właścicielem (member) może być jedna lub kilka osób fizycznych lub osób prawnych. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, i/lub właściciel, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy) i/lub właściciela nominee (właściciel zastępczy).

Koszty założenia Delaware LLC spolki, włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczęcią i doręczeniem przez kuriera, wynoszą 1,200 EUR.

Koszty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, podatek ryczałtowy) wynoszą 900 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) - osoba fizyczna 650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Właściciel nominee (właściciel zastępczy) - osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)


Jesteśmy w stanie założyć spółki również we wszystkich innych stanach USA.

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net