Bardzo prestiżowa lokalizacja do założenia spółki. W Szwajcarii polecamy założenie albo klasycznej GmbH, AG albo oddziału zagranicznej spółki (np. spółki Ltd. z Hong Kongu). Podstawową różnicą pomiędzy powyższymi dwoma wariantami jest sposób, w jaki rozwiązane zostało opodatkowanie dywidend. W Szwajcarii z tytułu wypłacanych akcjonariuszom dywidend potrącane są podatki, jednak dywidendy wypłacane przez szwajcarski oddział spółki zagranicznej nie są tu opodatkowane. Oprócz tego w przypadku klasycznej szwajcarskiej spółki kapitał zakładowy w wysokości 20,000 CHF (w przypadku GmbH) lub 50,000 CHF (w przypadku AG) musi zostać złożony w Szwajcarii (np. w ramach złożenia depozytu u notariusza), jeszcze przed założeniem spółki, natomiast w przypadku zakładania oddziału firmy zagranicznej wymóg ten nie obowiązuje.

Szwajcarskie spółki płacą federalne, kantonalne i gminne podatki, których ogólna suma waha się od 11% do 24%, zależnie od lokalizacji. Najniższe opodatkowanie oferuje kanton Zug.

Co najmniej jeden z dyrektorów spółki musi być szwajcarskim rezydentem (możemy zapewnić dyrektora zastępczego), akcjonariuszem/szami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z dowolnego państwa. Wszystkie spółki muszą prowadzić księgowość i składać zeznania podatkowe (możemy to zapewnić).

Koszty założenia szwajcarskiej spółki, siedziba, standardowe dokumenty, certyfikat akcyjny, pieczątka i doręczenie przez kuriera wynoszą 14,000 EUR.

Koszty w latach kolejnych, czyli wynajem siedziby oraz administration fee wynoszą 9,000 EUR.

Usługi dodatkowe:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczyszwajcarski rezydent), jedno generalne pełnomocnictwo (POA) potwierdzone przez notariusza i apostillowane, pozbawiona daty rezygnacja dyrektora nominee kosztują 4,000 EUR rocznie

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy), włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust kosztuje 1,000 EUR rocznie

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net