W Wielkiej Brytanii zakładamy dwa rodzaje spółek. Private Limited company (LTD) i Limited Liability Partnership (LLP).


Private Limited Company (LTD)

Wymagany jest co najmniej jeden dyrektor (osoba fizyczna lub osoba prawna), jeden sekretarz (standardowo zapewnimy sekretarza w przypadku wszystkich spółek) oraz co najmniej jeden akcjonariusz (osoba fizyczna lub osoba prawna). Standardowo kapitał akcyjny wynosi 1,000 GBP, minimalny spłacony kapitał wynosi 1 GBP. Każda spółka musi raz w roku opracować i złożyć Accounts oraz w zależności od uzyskanego dochodu zapłacić podatek dochodowy w wysokości 20% - 23%. W przypadku, gdy obroty spółki przekroczą kwotę 83,000 GBP, spółka ta musi złożyć wniosek o rejestrację do VAT. Opracowanie i złożenie Accounts w Inland Revenue a Companies House zapewniamy po uzgodnieniu. Minimalna opłata wynosi 700 EUR.

Koszty założenia spółki Ltd w Wielkiej Brytanii, siedziba w Londynie, miejscowy sekretarz, standardowe dokumenty (Certificate of Fact z apostille), certyfikat akcyjny, pieczątka i doręczenie przez kuriera wynoszą 1,500 EUR.

Koszty w latach kolejnych, wynajem siedziby, administration fee i miejscowy sekretarz wynoszą 1,200 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy - osoba fizyczna), jedno generalne pełnomocnictwo (POA) potwierdzone przez notariusza i apostillowane, pozbawiona daty rezygnacja dyrektora nominee kosztują 650 EUR rocznie

Akcjonariusz nominee (dyrektor zastępczy - osoba fizyczna lub osoba prawna), potwierdzone przez notariusza i apostillowane Declaration of Trust kosztują 650 EUR rocznie.


Limited Liability Partnership (LLP)

LLP musi mieć co najmniej dwóch członków (members) z których co najmniej jeden musi być osobą fizyczną, natomiast drugi może być osobą fizyczną lub osobą prawną. Co najmniej dwóch członków musi być oznaczonych jako „designated members“, zaś do ich obowiązków należy np. powoływanie audytora (jeżeli jest to wymagane), składanie sprawozdań rocznych, zgłaszanie zmian w spółce w odpowiedniku KRS itp. Jeżeli spółka LLP ma tylko dwóch członków, obaj będą mieli status „designated members“. Jeżeli spółka LLP posiada trzech lub kilku członków, może sama zdecydować, czy status „designated members“ będą mieli wyłącznie dwaj spośród nich, czy też kilku (na przykład wszyscy). Tak czy inaczej każda tego typu spółka musi mieć co najmniej dwóch takich członków. LLP może mieć tylu członków, ile to koniczne, jednak przynajmniej jeden z nich musi być osobą fizyczną.

W przypadku, gdy obroty spółki przekroczą kwotę 83,000 GBP, spółka ta musi złożyć wniosek o rejestrację do VAT. Przepisy UE określają, że spółka miałaby rejestrować się do VAT w kraju, w którym prowadzi działalność, w związku z czym nie musi to być akurat Wielka Brytania. Raz w roku należy przedstawić zeznanie podatkowe. Opłaty za kompleksową usługę zaczynają się od 700 EUR.

UK LLP posiadająca członków nie będących rezydentami, nierezydentnych „designated members“ oraz nie prowadząca działalności handlowej na terytorium Wielkiej Brytanii, nie płaci w Wielkiej Brytanii żadnego podatku dochodowego. Cały zysk powinien zostać opodatkowany na poziomie członków spółki.

Koszty założenia spółki LLP w Wielkiej Brytanii, siedziba w Londynie, miejscowy sekretarz, standardowe dokumenty (Certificate of Fact ověřen z apostille, pieczątka i doręczenie przez kuriera wynoszą 1,500 EUR.

Koszty w latach kolejnych, czyli wynajem siedziby a administration fee wynoszą 1,200 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy::

Nominee member, jedno generalne pełnomocnictwo (POA) potwierdzone przez notariusza i apostillowane, pozbawiona daty rezygnacja podpisana przez członka nominee, potwierdzona notarialnie i apostillowana Declaration of Trust kosztują 400 EUR rocznie

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net