Typowy i bardzo popularny raj podatkowy położony w Mikronezji, w środkowej części Oceanu Spokojnego. Firmy nie płacą tu żadnego podatku dochodowego od jakichkolwiek dochodów osiągniętych w dowolnym miejscu na świecie i nie mają obowiązku przekazywania urzędom sprawozdań finansowych. Założenie spółki jest proste i szybkie – zazwyczaj nie trwa dłużej niż 3-4 dni roboczych. Wymagany jest wypełniony i podpisany wniosek, kopia paszportu oraz kopia dokumentu z imieniem, nazwiskiem i adresem, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku.

Spółka typu offshore zarejestrowana na Wyspach Marshalla powinna posiadać przynajmniej jednego dyrektora, którego przynależność państwowa nie gra roli. Jeżeli z dowolnych powodów nie chcesz figurować jako dyrektor firmy, możesz skorzystać z usług dyrektora nominee (dyrektor zastępczy).

Akcje musia być wyemitowane imiennie, na konkretnego akcjonariusza (registered shares). W przypadkach, w których posiadanie rachunku bankowego jest koniecznością, jednak równocześnie nie chcesz figurować jako akcjonariusz spółki, istnieje możliwość skorzystania z usług akcjonariusza nominee (akcjonariusz zastępczy).

Koszty założenia spółki typu offshore na Wyspach Marshalla, włącznie z siedzibą, agentem rejestracyjnym, potwierdzonym notarialnie standardowym kompletem dokumentów spółki, wraz z apostillem i certyfikatem akcyjnym, pieczęcią i doręczeniem przez kuriera, wynoszą 1,500 EUR.

Koszty w latach kolejnych (siedziba, agent rejestracyjny, podatek ryczałtowy) wynoszą 1,200 EUR.

Usługi, z jakich można skorzystać w celu zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy:

Dyrektor nominee (dyrektor zastępczy) – osoba fizyczna  650 EUR rocznie (włącznie z jednym potwierdzonym notarialnie i apostillowanym pełnomocnictwem, wraz z pozbawioną daty rezygnacją)

Akcjonariusz nominee (akcjonariusz zastępczy) – osoba prawna 650 EUR rocznie (włącznie z potwierdzoną notarialnie i apostillowaną Declaration of Trust)

Warszawa
+48 602 23 22 46
pl-office@afinex.net
Cieszyn
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net